ddddd

İktidarsızlık Nedir ?

Erkeğin çeşitli nedenlerle cinsel ilişki kuramaması halidir.

 

dddddee

İktidarsızlığın Nedenleri Nelerdir ?

  Organik, psikolojik ve hormonal nedenler olmak üzere kısaca üç grupta toplayabiliriz.

1-) Organik nedenler :

Anatomik, fizyolojik, sinirsel, damarsal olmak üzere kısaca sınıflandırılır.

2-) Psikolojik nedenler : Ruhsal hastalıklar, çeşitli nedenlerle geçici ve kalıcı psikolojik bozukluklar,çeşitli depresif olaylar, günümüzdeki aşırı stres doğuştan gelen psikolojik zaaflar.

3-) Hormonal nedenler : Çeşitli nedenlerle vücut hormonlarının dengesindeki bozukluklar.