rgore

Biyografi

İlkokulu doğum yeri olan İnegöl’de bitirdikten sonra  orta ve lise tahsilini Bursa’da tamamlamış daha sonra Ege  Üniversitesi
Tıp Fakültesinde doktorasını vererek Tıp doktoru ünvanını almıştır. Almanya’da sırayla Esser, Krupp, Martin Luther, Homburg- Saar Üniversite hastanelerinde uzman hekim ve yardımcı Doçent olarak çalışmıştır. 1986 dan beri iktidarsızlık (impotens) alanında ilmi ve pratik çalışmalar yapmış, Üniversite hastanesinde bu çalışmalarını geliştirme ve uygulama imkanı bulmuştur. 5.000’in
üzerinde hastada başarı kazanarak bu husustaki bilgi ve tecrübelerini ispatlamıştır. 1991 yılından bu yana Almanya’daki
(Frankfurt) özel klinik’te ve Bursa’daki üroloji departmanında hizmetlerine devam etmekte olup hastalarının % 90’ının tedavileri
başarı ile sonuçlanmaktadır.
Op.Dr.Ruhi GÖRE                 Saygılarımla…